Veselīga māja - pareizi uzbūvēta koka karkasa māja

Galvenie nosacījumi veselīgam mājoklim ir piemērota siltuma izolācija, atbilstoša ventilācija un sausas konstrukcijas. Pareizi

 

instalēta siltuma izolācija kopā ar pretvēja izolāciju pasargās no caurvēja un aukstu vietu veidošanās konstrukcijās.


Vairāki pētījumi (Tamperes Tehnoloģijas Universitātes (Tampere University of Technology) 1996.gada ziņojums un Somijas VTT Tehniskās Izpētes centra pētījums par mitruma iedarbību uz koka konstrukcijām) ir palīdzējuši nostiprināt viedokli, ka konstrukcijas ar mitruma barjeru var saglabāt izolāciju sausu un tas savukārt uzlabo izolācijas izturību. Tas ir tāpēc, ka mitruma barjera novērš mitruma pārvietošanos pa konstrukciju. Lai mitruma barjera konstrukcijā pareizi darbotos, tā jāiebūvē siltuma izolācijas siltajā (iekšējā) pusē un atbilstoši jāapšuj. Maldīgs ir uzskats, ka konstrukcijas bez mitruma barjeras var ievērojami uzlabot iekštelpu gaisa kvalitāti. Piemēram, saskaņā ar VTT un Tamperes universitātes pētījumiem, tas tikai noved pie mitruma uzkrāšanās konstrukcijās. Projektējot un būvējot ēkas, uzmanība jāpievērš mitrumam, kas nāk no ēkas, un jānovērš jebkāda mitruma iekļūšana no ārpuses. Mitruma iekļūšana konstrukcijās var samazināt to kalpošanas mūžu, radīt pārmērīgu enerģijas patēriņu un nekvalitatīvu iekštelpu gaisu.

 

Lai saglabātu iekštelpu gaisu tīru un svaigu, ēkas ventilācijai jābūt tādai, lai pietiekama gaisa maiņa notiktu bez lieka enerģijas patēriņa. Šīm prasībām visatbilstošākie ir mehāniskie ventilatori un konstrukcijas, kas atbilst ventilācijas pamatprincipiem.

 

 

Var teikt, ka ēka „elpo” ar tās ventilācijas sistēmu. Nekontrolēta gaisa noplūde caur konstrukcijām ir jālikvidē projektēšanas un būvēšanas stadijā.

 

1.Nepareizi siltināta ēka.

Gaiss pārvietojas āra no telpas pateicoties gaisa temperatūru starpībai. Gaiss mājā, kurināšanas laikā radītā zemākā spiediena dēļ, izplūst un ieplūst caur nenoblīvētām sienu konstrukcijām, izraisot auksta gaisa plūsmas sajūtu telpās.

 

 

 

 

2.Pareizi siltināta ēka.

Nosiltināta māja bez auksta gaisa plūsmām. Svarīgi izvēlēties pareizo ventilācijas sistēmu.

 

 

 

 

 

 

 

3.Pareizi siltināta ēka ar pareizu ventilāciju

Organizēta mehāniskā ventilācijas sistēma un pareizi veidotas konstrukcijas garantē tīru, patīkamu iekštelpu gaisu. 

 

 

 

info@hus.lv     +371 26454545