Videi draudzīga ideja – labi siltināta māja

 

Telpu apkures nepieciešamās enerģijas ražošanai tiek patērēti dabas resursi un piesārņota apkārtējā vide.

Apsildīšanai tiek izmantots daudz degvielas, kas tiek iegūta no zemes dzīlēm un ir ilgstoši neatjaunojamie dabas resursi, kuru sadegšanas rezultātā rodas gaisa piesārņojums: oglekļa dioksīds, slāpekļa un sēra oksīdi. Gaisa piesārņojums veicina siltumnīcas efekta rašanos, bet sēra oksīdi - augsnes eroziju un ūdenskrātuvju  ziedēšanu.

Izvēloties labi siltinātu māju, jūs pozitīvi ietekmēsiet dabas aizsardzību, samazinot izdevumus apkurei.

 

 

  • Augstas kvalitātes izolācija

 

Sadarbojamies ar pasaulē lielākā siltumizolācijas materiālu ražotāja pārstāvi Latvijā - „Saint-Gobain Celtniecibas Produkti”.

Mūsu māju siltināšanai tiek izmantotas   minerālvates.

 

 

  • Kā ISOVER aizsargā no aukstuma ?

 

ISOVER stikla vates šķiedras ir unikālas – tās ir garas, smalkas un ļoti elastīgas. Smalkās šķiedras slikti vada siltumu un labi piesaista gaisu. Starp šķiedrām esošais gaiss ir lielisks izolators. Pateicoties elastīgumam, ko nodrošina ISOVER stikla vates unikālās šķiedras, vate cieši piekļaujas konstrukcijai, tādejādi novēršot spraugu un tukšumu veidošanos, caur kuriem aukstums varētu nokļūt telpā. Elastīgums nodrošina arī siltumizolācijas saglabāšanos nemainīgā stāvoklī visā ēkas kalpošanas laikā.

Lai arī pastāv uzskats, ka biezas akmens sienas konstrukcija ir efektīva skaņas izolācija, tās izbūve ir dārga un rada grūtības mainīt istabu izkārtojumu. Arī koka karkasa iekšsienas, kas izolētas, piemēram, ar ISOVER izolācijas materiāliem, kas ir poraini, ļoti efektīviapslāpē skaņu. Starpsienās vieglie ISOVER izolācijas materiāli funkcionē vislabāk, kad tie ir iebūvētu sienu konstrukcijās ar apdari abās pusēs. Pētījumi rāda, ka ISOVER izolācijas materiālu blīvums un šķiedru struktūra ir optimāls variants skaņas izolācijas ziņā.

Tādi paši pamatprincipi, kas attiecas uz siltuma izolāciju, attiecas arī uz skaņas izolāciju:

-Konstrukcijām jābūt noblīvētām, jo skaņa var tikt cauri pat vissīkākajām atverēm.
-Ēkai jābūt projektētai un uzbūvētai tā, lai visas skaņas kustības kanāli būtu slēgti.

 

 

  • Kā ISOVER aizsargā pret troksni ?

 

Smalkās un elastīgās vates šķiedras darbojas kā nelielas atsperes, kas uztver un slāpē tajās nonākošos skaņas viļņus. Šādi ISOVER stikla vate var absorbēt līdz pat 100% tajā nonākušās skaņas enerģijas un tāpēc tā ir pazīstamākais akustiskais materiāls visā pasaulē.

 

 

 

 

  • Kā ISOVER pasargā no uguns ?

 

ISOVER mīkstā siltumizolācija ir nedegošs materiāls un tā ietilpst Eiropas augstākajā ugunsdrošības klasē A1. Klašu iedalījums ir no A1 līdz F. Augstākajā ugunsdrošības klasē A1 ietilpst visplašāk izmantojamie ISOVER siltumizolācijas materiāli, piemēram, KL 37, KL 35, KL 33, kurus izmantojam savās mājās(Atsauce uz LBN 201-07) A1 – būvizstrādājums nereaģē uz uguns iedarbību, šīs klases būvizstrādājumi neveicina ugunsgrēka attīstību vispārējās uzliesmošanas gadījumā. Pateicoties savai unikālajai īpašībai – elastīgumam – vate cieši pieguļas karkasam, novēršot gaisa kanālu veidošanos un uguns izplatību.

  

 

 

 

  • Kādai jābūt pareizi izolētai ēkas ārsienai


Dzīvošanas komforta nodrošināšanai viens no svarīgākajiem faktoriem ir pareiza siltuma izolācijas un ventilācijas iebūve.

Nauda, kas ieguldīta efektīvā siltuma izolācijā, tiks atpelnīta dažos gados, jo par apkuri būs jāmaksā mazāk. Mājai jābūt projektētai un būvētai tā, lai siltuma izolācija vienmēr paliktu sausa un necirkulētu nekontrolēta gaisa plūsma.

 

Vislabāk to var panākt šādi:

 

1. Ēkas ārējai daļai jābūt rūpīgi apšūtai, lai pasargātu to no vēja vai lietus. Ārējā apšuvuma iekšpusē jābūt ventilācijas atverēm, lai novērstu mitruma uzkrāšanos.

 

2. Siltuma izolācijai jābūt pārklātai ar pretvēja apvalku, lai pasargātu to no jebkādas kaitīgas gaisa plūsmas iekļūšanas.

 

3. Vislabāk siltuma izolācija kalpo, kad konstrukcijas iekšpusē ir tvaika izturīgs / gaisu necaurlaidīgs slānis, bet ārpusē – tvaika caurlaidīgs aizsargs no vēja.

 

4. Apšūtu tvaika barjeru uzstāda siltuma izolācijas siltajā (apsildāmajā) pusē. Tvaika barjerai ir jābūt viscaur noblīvētai. Īpaša uzmanība jāpievērš šuvju blīvumam un apšuvuma viengabalainībai.

 

info@hus.lv     +371 26454545